Analityka medyczna

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia zostały zamknięte

Kierownik: Prof. dr hab. Alicja Budak

Czas trwania: 4 semestry
Liczba godzin: 1412
Limit przyjęć: 40-50 osób (nie mniej niż 40)
Opłata: 18 000 zł (płatne w 4 ratach po 4500 zł/semestr)
Miejsce zajęć: Kraków, ul. Medyczna 9, ul. Kopernika 7,12,17; ul. Grzegórzecka 16, ul. Wielicka 265, ul. Michałowskiego12.

 

OPIS:

Zawodowe Studia podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej są studiami o charakterze doskonalącym dla osób posiadających dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia oraz weterynaria. Umożliwiają uzupełnienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne oraz nabycie umiejętności profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i zasadami etyki zawodowej. Absolwent Zawodowych Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, co umożliwia wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych i uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w myśl art. 7 i 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) oraz Uchwały Nr 38/2003 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 października z 2003 roku.

 

TEMATYKA:

Program Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej umożliwia słuchaczom uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  oraz kompetencji społecznych w ramach przedmiotów reprezentujących: nauki biologiczno-medyczne (anatomia, biochemia, farmakologia, fizjologia, histologia, patofizjologia); elementy statystyki (statystyka medyczna); nauki behawioralne i społeczne (kwalifikowana pierwsza pomoc); nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej (propedeutyka medycyny, etyka zawodowa, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych); naukowe i praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej (biochemia kliniczna, biologia molekularna, diagnostyka laboratoryjna, genetyka medyczna, immunopatologia z immunodiagnostyką, patomorfologia, toksykologia); naukowe aspekty praktyki diagnostycznej (analityka ogólna i techniki pobierania materiału biologicznego, chemia kliniczna, diagnostyka izotopowa, diagnostyka mikrobiologiczna, diagnostyka parazytologiczna, hematologia laboratoryjna, serologia grup krwi).