Studia Podyplomowe
Kształcenie Ustawiczne
Szkolenia Specjalizacyjne
Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów
Konferencja "Spotkania mikrobiologów, analityków i farmaceutów klinicznych z pediatrami" 11.04.2024 r.
Konferencja lekarsko-farmaceutyczna "Bezpieczna Farmakoterapia"
INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE W POPULACJI GERIATRYCZNEJ 19.04.2024 R.