Rekrutacja

Zasady rekrutacji

  1. Rejestracja w systemie irk.uj.edu.pl

od 12 maja 2024 r. (od godz. 12.00) do 20 września 2024 r. (do godz. 12.00)

  • Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”. Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie. Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzymuje informacje o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie.

Kandydaci zobowiązani są do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

2. ogłoszenie wyników kwalifikacji: wrzesień 2024 r. 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie.

3. wpisy na studia: wrzesień 2024 r.

Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (październik 2024 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

 

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl