Historia

Studia podyplomowe Trychologia w kosmetologii zostały powołane w drodze Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 4 lipca 2018 roku i tym samym stały się pierwszymi tego typu studiami, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także na uczelni publicznej w Polsce.

Zarządzenie nr 47_Trychologia w kosmetologii