Harmonogram

Kurs specjalizacyjny: Epidemiologia zakażeń i zarażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń i zarażeń
Liczba dni roboczych: 3
Liczba h: 24
Kierownik naukowy: Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda
Termin realizacji: 24-26.10.2023 (Ms Teams)
Numer kursu: 08-024/4-01-015-2023 

 

Kurs specjalizacyjny: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych

Liczba dni roboczych: 4
Liczba h: 32
Kierownik naukowy: Dr n.med. Dominika Salamon
Termin realizacji: 05-08.02.2024 (Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul.Czysta 18, Kraków)
Numer kursu: 08-024/3-01-001-2024

 

Kurs specjalizacyjny: Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności

Liczba dni roboczych: 5
Liczba h: 40
Kierownik naukowy: Dr n. med. Aldona Olechowska-Jarząb
Termin realizacji: 15-19.04.2024  (Zakład Mikrobiologii Szpital Uniwersytecki ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków)
Numer kursu: 08-024/2-01-009-2024

 

Kurs specjalizacyjny: Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości

Liczba dni roboczych: 3
Liczba h: 24
Kierownik naukowy: mgr Małgorzata Dorycka
Termin realizacji: 22-24.05.2024 (Ms Teams)
Numer kursu: 08-024/1-01-016-2024