Mikrobiologia medyczna

Informacje ogólne

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
telefon do jednostki: 12 433 28 65
e-mail: bogdan.solnica@uj.edu.pl

Konsultant Wojewódzki ds. mikrobiologii medycznej:
Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda
Katedra Mikrobiologii CM UJ
ul. Czysta 18 31-121 Kraków
tel. 12 633 25 67 fax 12 423 39 24, e-mail: mbbuland@cyf-kr.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 4 lata