Kadra

Kadra prowadząca

Kadrę naukowo-dydaktyczną na studiach podyplomowych Farmacja Przemysłowa tworzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ oraz w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biorąc jednak pod uwagę szeroki zakres tematyczny programu studiów zawierający również zagadnienia z zakresu zarządzania, marketingu czy również specjalizacyjnych tematów w zakresie rejestracji leków, ochrony własności intelektualnej czy specyfiki funkcjonowania firmy farmaceutycznej, do przeprowadzenia zajęć zaangażowani zostali specjaliści w tych dziedzinach: tj. zarówno nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również osoby zatrudnione w firmach farmaceutycznych, najlepiej zorientowane w aktualnej problematyce oraz potrzebach kadrowych nieustająco rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego

Specjaliści z firm zewnętrznych prowadzący zajęcia

Imię i nazwisko

zatrudnienie

przedmiot

dr Kinga Bauer Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
dr Lucyna Bułaś Inspektor farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rynek farmaceutyczny
dr Natalia Dudzińska-Korczak Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
mgr Dominik Dziurda Przewodniczący Sekcji Epidemiologii i Kosztów Chorób PTFe

Firma farmaceutyczna

 

Mgr Halina Jabłońska   Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Katarzyna Komala-Wójcik „Logoprotect” Kancelaria Rzeczników Patentowych s.c. Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
mgr Adriana Lech-Bednarska   Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Agnieszka Multanowska DyrektorMedyczny – Pharmaceutical Research Associates, dział: Early Development Services Farmakokinetyka i badania kliniczne leków
prof. dr hab. Ewa Nowińska   Rynek farmaceutyczny
dr Andrzej Polski   Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Dariusz Rajca   Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
mgr Katarzyna Sabiłło Regulatory Affairs Doradztwo Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
dr Zdzisław Sabiłło

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) 2017 – 2018

Prezes Zarządu Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 2005 – 2009
Prezes Zarządu Astellas Pharma Sp. z o.o. 1995 – 2005

Dyrektor Zarządzający OIGWM Polmed 2019-2020

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
dr Marek Skowronek   Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Beata Stępniewska European Generic Medicines Associotion Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
dr Mirosław Strózik F1 Pharma Sp. z o.o. Kontrola jakości produktów leczniczych
dr Ewa Tomerska-Kowalczyk Premier Research Poland Sp. z o.o. Rynek farmaceutyczny
dr Radosław Ekiert   Metodologia poszukiwań nowych leków
mgr Paweł Ściążko Amara Sp .z o.o. Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Wiktor Tatara   Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Bogusława Wolska   Wytwarzanie produktów leczniczych

 

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego prowadzący zajęcia

LP imię i nazwisko przedmiot
1 dr Marek  Bednarski Badania leków w fazie przedklinicznej
2 dr Witold Brniak Wytwarzanie produktów leczniczych
3 dr Adam Bucki Metodologia poszukiwań nowych leków
4 mgr inż. Katarzyna Czubek Badania leków w fazie przedklinicznej
5 dr Justyna Dymek Rynek farmaceutyczny
6 prof. dr hab. Jadwiga Handzlik Metodologia poszukiwań nowych leków
7 dr hab. Urszula Hubicka Kontrola jakości produktów leczniczych
8 dr Witold Jamróz Wytwarzanie produktów leczniczych
9 prof. dr hab. Renata Jachowicz Wytwarzanie produktów leczniczych
10 prof. UJ, dr hab. Krzysztof Kamiński Metodologia poszukiwań nowych leków
11 prof. UJ, dr hab. Irma Podolak Metodologia poszukiwań nowych leków
12 dr hab. Anna Krupa Wytwarzanie produktów leczniczych
13 dr Anna Kwiecień Kontrola jakości produktów leczniczych
14 dr Mateusz Kurek Wytwarzanie produktów leczniczych
15 dr hab. Gniewomir Latacz Metodologia poszukiwań nowych leków
16 mgr Ewelina Łyszczarz Wytwarzanie produktów leczniczych
17 dr Anna Maślanka Kontrola jakości produktów leczniczych
18 prof. UJ, dr hab. Aleksander Mendyk Wytwarzanie produktów leczniczych
19 dr Krzysztof Niwiński Wytwarzanie produktów leczniczych
20 dr Paweł Nowak Wytwarzanie produktów leczniczych
21 dr Adam Pacławski Wytwarzanie produktów leczniczych
22 prof. dr hab. Elżbieta Pękala Metodologia poszukiwań nowych leków
23 prof. UJ, dr hab. Irma Podolak Metodologia poszukiwań nowych leków
24 prof. dr hab. Sebastian Polak Badania leków w fazie przedklinicznej
25 mgr Joanna Pyteraf Wytwarzanie produktów leczniczych
26 prof. dr hab. Jacek Sapa Badania leków w fazie przedklinicznej
27 dr Agata Siwek Badania leków w fazie przedklinicznej
28 prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Rynek farmaceutyczny
29 dr Joanna Szafraniec-Szczęsny Wytwarzanie produktów leczniczych
30 dr Małgorzata Szafarz Farmakokinetyka i badania kliniczne
31 dr Marek Szlósarczyk Kontrola jakości produktów leczniczych
32 dr Monika Urbanik Rynek farmaceutyczny
33 prof. dr hab. Elżbieta Wyska Farmakokinetyka i badania kliniczne, Badania leków w fazie przedklinicznej
34 dr Krzysztof  Woyna-Orlewicz Wytwarzanie produktów leczniczych
35 prof. dr hab.  Paweł Zajdel Metodologia poszukiwań nowych leków