Kadra

Kadra prowadząca

Kadrę naukowo-dydaktyczną na studiach podyplomowych Farmacja Przemysłowa tworzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ oraz w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biorąc jednak pod uwagę szeroki zakres tematyczny programu studiów zawierający również zagadnienia z zakresu zarządzania, marketingu czy również specjalizacyjnych tematów w zakresie rejestracji leków, ochrony własności intelektualnej czy specyfiki funkcjonowania firmy farmaceutycznej, do przeprowadzenia zajęć zaangażowani zostali specjaliści w tych dziedzinach: tj. zarówno nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również osoby zatrudnione w firmach farmaceutycznych, najlepiej zorientowane w aktualnej problematyce oraz potrzebach kadrowych nieustająco rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego

Specjaliści z firm zewnętrznych prowadzący zajęcia

Imię i nazwisko

zatrudnienie

przedmiot

dr Kinga Bauer Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
dr Lucyna Bułaś Inspektor farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rynek farmaceutyczny
dr Natalia Dudzińska-Korczak Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
mgr Dominik Dziurda Przewodniczący Sekcji Epidemiologii i Kosztów Chorób PTFe

Firma farmaceutyczna

 

Mgr Halina Jabłońska   Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Katarzyna Komala-Wójcik „Logoprotect” Kancelaria Rzeczników Patentowych s.c. Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
mgr Adriana Lech-Bednarska   Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Agnieszka Multanowska DyrektorMedyczny – Pharmaceutical Research Associates, dział: Early Development Services Farmakokinetyka i badania kliniczne leków
prof. dr hab. Ewa Nowińska   Rynek farmaceutyczny
dr Andrzej Polski   Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Dariusz Rajca   Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
mgr Roman Rezmer   Firma farmaceutyczna
mgr Katarzyna Sabiłło Regulatory Affairs Doradztwo Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
dr Zdzisław Sabiłło Pharma Business Administration Consultancy Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach
dr Marek Skowronek   Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Beata Stępniewska European Generic Medicines Associotion Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
dr Mirosław Strózik F1 Pharma Sp. z o.o. Kontrola jakości produktów leczniczych
dr Ewa Tomerska-Kowalczyk Premier Research Poland Sp. z o.o. Rynek farmaceutyczny
dr Radosław Ekiert   Metodologia poszukiwań nowych leków
mgr Paweł Ściążko Amara Sp .z o.o. Wytwarzanie produktów leczniczych
dr Wiktor Tatara   Wytwarzanie produktów leczniczych
mgr Bogusława Wolska   Wytwarzanie produktów leczniczych

 

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego

  imię i nazwisko
  dr Marek  Bednarski
  dr Witold Brniak
  dr Adam Bucki
  mgr inż. Katarzyna Czubek
  dr Justyna Dymek
  prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
  dr hab. Urszula Hubicka
  dr Witold Jamróz
  prof. dr hab. Renata Jachowicz
  prof. UJ, dr hab. Krzysztof Kamiński
  prof. UJ, dr hab. Irma Podolak
  dr hab. Anna Krupa
  dr Anna Kwiecień
  mgr Mateusz Kurek
  dr hab. Gniewomir Latacz
  mgr Ewelina Łyszczarz
  prof. UJ, dr hab. Aleksander Mendyk
  dr Krzysztof Niwiński
  dr Paweł Nowak
  dr Adam Pacławski
  prof. UJ, dr hab. Elżbieta Pękala
  prof. UJ, dr hab. Irma Podolak
  prof. dr hab. Sebastian Polak
  mgr Joanna Pyteraf
  prof. dr hab. Jacek Sapa
  dr Agata Siwek
  prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron
  dr Joanna Szafraniec-Szczęsny
  dr Małgorzata Szafarz
  dr Marek Szlósarczyk
  prof. UJ, dr hab. Maria Walczak
  dr Monika Urbanik
  prof.  dr hab. Elżbieta Wyska
  dr Krzysztof  Woyna-Orlewicz
  prof. dr hab.  Paweł Zajdel