Historia

Studia podyplomowe z zakresu Enologii zostały powołane decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 28 kwietnia 2011 oraz decyzją Senatu UJ z dnia 25 maja 2011. Pierwsza edycja została uruchomiona w roku 2012. W roku 2015 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymał setny absolwent.

25 maja 2021 r. minęła 10 rocznica powołania studiów podyplomowych „Enologia” na Wydziale Farmaceutycznym.

Zatem…Enologia ma już 10 lat!

 Pierwszym kierownikiem unikalnych w skali kraju studiów został wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii WF UJ CM, prof. Jerzy Brandys, a w skład kadry dydaktycznej weszli zarówno pracownicy Wydziału, jak i wybitni specjaliści w zakresie winoznawstwa spoza UJ. W 2017 roku kierownictwo studiów po prof. Brandysie przejął dr Maciej Gawlik, adiunkt w Katedrze Toksykologii WF UJ CM.

Program studiów obejmował wówczas zagadnienia takie jak: uprawa i biologia winorośli, technologia produkcji wina, chemia wina, typologia wina i regiony winiarskie oraz kulturowe i zdrowotne aspekty wina. Studia uzupełnione są o ćwiczenia praktyczne w winnicy uniwersyteckiej „Nad Dworskim Potokiem” w Łazach k. Bochni (kierownik: mgr inż. Adam Kiszka), w laboratorium chemicznym (koordynator: dr n. farm. Maciej Gawlik) oraz w sali degustacyjnej (prowadzenie: utytułowany polski sommelier Michał Jancik).

Od pierwszej edycji zainteresowanie studiami jest ogromne. W ciągu dekady nieprzerwanych edycji studiów, dyplomy ukończenia uzyskali przedstawiciele nauk przyrodniczych, humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. Nie zabrakło absolwentów akademii wojskowych i wyższych seminariów duchownych.

Poniżej publikacje poświęcone tej okazji:

Alma Mater 10 lat Enologii

Farmacja Polska

Wzmianki na stronach:

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/148030054

https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/aktualnosci/10-lat-studiow-podyplomowych-z-enologii/