Rekrutacja

  1. Rejestracja w systemie irk.uj.edu.pl  

od 7 maja 2023 r. (od godz. 12.00) do 10 października 2023 r. (do godz. 12.00)

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”. Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie. Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzymuje informacje o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie.

Kandydaci zobowiązani są do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów II stopnia na kierunku, w którym przynajmniej 50% efektów kształcenia realizowanych jest w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych lub weterynaryjnych
  • kopii aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku Osoby Wykwalifikowanej  – tylko i wyłącznie w przypadku ukończenia studiów na kierunku obejmującym efekty kształcenia z innych dziedzin niż nauki biologiczne, chemiczne, farmaceutyczne, medyczne lub weterynaryjne

2. Ogłoszenie wyników kwalifikacji: wrzesień/październik 2023 r.

3. Wpisy na studia: październik 2023 r.

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny CM UJ
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
(012) 6205 820

mgr Małgorzata Kozłowska

e-mail: m.kozlowska@uj.edu.pl