I Kongres Enologii

I Kongres Absolwentów Enologii UJ CM – po zakończeniu 10 edycji studiów

                                                          „Quo vadis polska enologio?”

 

pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego

oraz dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
prof. dr. hab. Jacka Sapy

22-24 kwietnia 2022 r. Kraków

Aktualności:

Regulamin Wydarzenia

Ramowy program kongresu

Szczegółowy program kongresu

Wzór abstraktu do zgłoszenia rejestracyjnego

Formularz rejestracyjny dla Uczestników Kongresu

List intencyjny

I komunikat kongresowy

II komunikat kongresowy

III komunikat kongresowy

IV komunikat kongresowy

List przewodni do Sponsorów

 

Program wydarzenia:

Dzień I. 22.04.2022 Piątek

Hotel Galaxy ul. Gęsia 22A

16:00 –  17:30  Rejestracja uczestników – hall główny Hotelu Galaxy

Sala Gemini I

17:30 – 18:15    Inauguracja Kongresu: wystąpienia powitalne patronów Kongresu oraz kierownika podyplomowych studiów enologicznych na WF UJ CM dr. n. farm. Macieja Gawlika; oficjalne otwarcie Kongresu

18:15 – 19:00   Wykład inauguracyjny: dr n. farm. Maciej Gawlik, kierownik podyplomowych studiów enologicznych na WF UJ CM „Trzy dekady francuskiego paradoksu – bilans zysków i strat”

20:00               Uroczysta kolacja

Sala Gemini II

ok. 22:00 – 22:30 Koncert „Niech wino zagra”

Dzień II. 23.04.2022 Sobota

Hotel Galaxy ul. Gęsia 22A

9:30 – 11:15      Sesja I – doniesienia naukowe – sala Gemini I

11:15-11:45        przerwa kawowa

11:45-13:45        Sesja II – doniesienia naukowe – sala Gemini I

13:45 -14:30      Lunch

15:00                    Wyjazd do Winnicy UJ nad Dworskim Potokiem

21:00                    Powrót do hotelu pierwszy autokar
22:00                    Powrót do hotelu drugi autokar

Dzień III. 24.04.2022 Niedziela

Hotel Galaxy ul. Gęsia 22A

10:00                     Sesja wspomnieniowa – sala Gemini I

12:00                     Zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników 

 

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jerzy Brandys – Przewodniczący Honorowy
dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ – Przewodniczący
dr Justyna Dobrowolska – Iwanek – Zastępca Przewodniczącego
dr hab. Paweł Paśko
dr Marta Czaplicka-Pędzich
mgr Agnieszka Rousseau
mgr inż. Natalia Ostolska
mgr inż. Adam Kiszka
Michał Jancik

Członkowie Honorowi Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
prof. dr hab. Zbigniew Janeczko

Komitet Organizacyjny
dr Joanna Chłopicka – Przewodnicząca
mgr Anna Lidia Koper – Zastępca Przewodniczącej
dr Danuta Plichta – Sekretarz
dr Maciej Gawlik

Partnerzy medialni:

Radio Kraków 

Sponsorzy:

TSN Sp. z o.o.
Majątek Drzewce Sp. z o.o.
TiM S.A.
Z ziemi włoskiej do Polski Sp. z o.o.

List przewodni do Sponsorów

Kontakt: Danuta Plichta tel. 12 6205830