Dla Diagnostów

ANKIETA anonimowa w zakresie kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych

 

Zgodnie z zapisami Art. 30b ust. 1 i Art. 30zf ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016 poz. 2245, z późn.zm.) oraz § 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519), szkolenia ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych mogą być prowadzone w jednostkach szkolących, tj. uczelniach, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji, nadającej kompetencje prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

————————————————————————————————————————

Szkolenia ustawiczne dla diagnostów – proponowane tematy 2022 – szkolenie ustawiczne diagnostów 2022