Harmonogram

Zajęcia  dla specjalizacji  Farmacja Szpitalna:

Wydział Farmaceutyczny UJCM,
ul. Medyczna 9,   30-688 Kraków

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO Z PAŃSTWA JEST BIEŻĄCE PROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ KARTY SPECJALIZACJI WRAZ Z KIEROWNIKIEM SPECJALIZACJI TJ. POTWIERDZENIE DATY ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI,  UZUPEŁNIANIE ZALICZONYCH KURSÓW ORAZ POTWIERDZANIE  PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI ZALICZENIA ROCZNEGO PLANU (14 DNI OD ZAKOŃCZENIA DANEGO ROKU). PROSIMY O UPORZĄDKOWANIE SWOICH KART.


————————————————————————————————————————-

Moduł VI – nabórjesień 2019, wiosna 2020,wiosna 2021

Temat modułu VI: “Bezpieczeństwo pracy i przygotowanie fadiofarmaceutyków

Kierownik modułu: mgr inż. Jakub Boratyński

Czas trwania modułu: 24 godz. –sala 1/1 (budynek D)

24 godz. – 1-2.10.2022 – sala 1/1 – od 9.00

                   29.10.2022 – sala 1/1 –od 9.00

PLAN: moduł VI-FSZ


Moduł I – nabór – jesien 2021

Temat modułu I: “Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

Kierownik modułu: Prof. dr hab. Barbara Filipek/dr hab. Anna Rapacz

Czas trwania modułu: 48 godz.-on-line

                                        15-16.10.2022 – on-line – od 9.00

                                        26-27.11.2022 – on-line –od 9.00

                                        17-18.12.2022 – on-line –od 9.00

                                             14.01.2023 – on-line –od 9.00

 

PLAN:moduł I FSZ

————————————————————————————————————————

Moduł X – nabór – jesien 2019, wiosna 2020

Temat modułu X: “Postępy w farmacji szpitalnej – Kurs specjalizacyjny podsumowujący “

Kierownik modułu: Prof. dr hab. Barbara Filipek/ dr Agnieszka Cios

Czas trwania modułu: 16 godz.-sala 107

                                            03-04.12.2022 – sala 107 – od 8.30

PLAN: moduł X – kurs podsumowujacy

———————————————————————————————————————

Moduł VII – nabór – jesien 2019, wiosna 2020, wiosna 2021

Temat modułu VII: “Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne”

Kierownik modułu: dr Michał Jachowicz

Czas trwania modułu:  8 godz.-14.01.2023 r. od godz. 9.00 – aula B

 

PLAN:moduł VII – Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

———————————————————————————————————————

Moduł IX – nabór – jesien 2019, wiosna 2020

Temat modułu IX:   “Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym”         

Kierownik modułu: dr Anna Kopczyńska- Tyszko

Czas trwania modułu: 8 godz.-15.01.2023 od godz. 9.00 – sala nr 106

PLAN: Moduł IX – Komunikacja interpersonalna


*Miejsce lub forma realizacji modułu:
  • Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków 30-688, sale dydaktyczne                                                                                                                        lub
*zostaną określone bliżej wyznaczonych terminów i będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w danym momencie