Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej

Informacje ogólne:

Kierownik studiów: Dr hab. Paweł Paśko

Czas trwania: dwa semestry

Rozpoczęcie zajęć:  październik 2023 r.

Liczba godzin: 150

Limit przyjęć: 30-40 osób

Tryb studiów: Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów

Opłata: 7800 zł (wpłata w dwóch ratach: I semestr 3900 zł, II semestr 3900 zł)

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), itp.

Miejsce zajęć: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Sposób rekrutacji:
Rozpoczęcie rekrutacji: 24 kwietnia 2023 r., godz. 12.00
Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – bezpośredni link do rekrutacji: IRK

Regulamin obowiązujący od 1 października 2022 r.

 

Opis studiów:
Celem studiów jest zapoznanie z wiedzą z zakresu suplementów diety i żywności wzbogaconej, w kontekście skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami (suplement diety, żywność wzbogacona, żywność funkcjonalna, nutraceutyki itp.), regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania do obrotu omawianych produktów, procedurami kontroli jakości i sposobami jej weryfikacji, wskazaniami do stosowania suplementów diety i żywności wzbogaconej w różnych schorzeniach oraz ich skuteczności; bezpieczeństwem stosowania omawianych produktów, działaniami ubocznych czy interakcji z lekami. Studia przeznaczone dla absolwentów: farmacji i medycyny (studia magisterskie), dietetyki (studia I lub II stopnia), pielęgniarstwa i położnictwa (studia II stopnia), fizjoterapii (studia magisterskie), zdrowia publicznego (studia II stopnia).

 

Plan studiów: łącznie 150 godz. dydakt., 30 pkt ECTS

 

Przedmioty:

 1. Aspekty prawne i marketing suplementów i żywności wzbogaconej ćwiczenia
 2. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach układu sercowo – naczyniowego
 3. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach endokrynnych
 4. Suplementy diety w schorzeniach dermatologicznych
 5. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach metabolicznych
 6. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach odporności
 7. Suplementacja w różnych okresach życia
 8. Chemoprewencja
 9. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach układu nerwowo – mięśniowego

 

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił m.in.:

 • krytycznie zweryfikować informacje zawarte na opakowaniach suplementów diety i żywności wzbogaconej
 • określić skuteczność i bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej
 • efektywnie wdrożyć strategię postępowania profilaktycznego w przypadku wybranych schorzeń
 • rozwiązać problem potencjalnych interakcji suplement diety – lek
 • przekazywać informacje dotyczące suplementacji diety i jej skuteczności w oparciu o EBM
 • zaplanować odpowiednią suplementację diety względem wieku pacjenta i jego ograniczeń żywieniowych
 • przekazywać precyzyjne informacje pacjentowi i jego opiekunom na temat właściwego stosowania suplementów diety i ryzyka ich interakcji z lekami
 • personalizować proces wyboru suplementów diety i żywności wzbogaconej
 • upowszechniać wzorce właściwego odżywiania oraz suplementacji, podejmować działania profilaktyczne niwelujące deficyt składników odżywczych

 

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  
   •