Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej

 

 

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie z wiedzą z zakresu suplementów diety i żywności wzbogaconej, w kontekście skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami (suplement diety, żywność wzbogacona, żywność funkcjonalna, nutraceutyki itp.), regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania do obrotu omawianych produktów, procedurami kontroli jakości i sposobami jej weryfikacji, wskazaniami do stosowania suplementów diety i żywności wzbogaconej w różnych schorzeniach oraz ich skuteczności; bezpieczeństwem stosowania omawianych produktów, działaniami ubocznych czy interakcji z lekami.

Studia przeznaczone dla absolwentów: farmacji i medycyny (studia magisterskie), dietetyki (studia I lub II stopnia), pielęgniarstwa i położnictwa (studia II stopnia), fizjoterapii (studia magisterskie), zdrowia publicznego (studia II stopnia), wychowania fizycznego (studia magisterskie), biologii (studia II stopnia), chemii (studia II stopnia), trener zdrowia i sprawności fizycznej (studia I stopnia), wychowania fizycznego (studia II stopnia), kosmetologii (studia II stopnia), technologii żywności i pokrewne (studia II stopnia).

 


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe dokonuje zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK

Rekrutacja rozpocznie się 22.04.2024 r. i potrwa do 29.08.2024 r.

Limit przyjęć min. 25  max. 30 osób

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Kierownik studiów:  dr hab. Paweł Paśko

 

Czas trwania i tryb studiów:

Dwa semestry, łącznie 150 godzin dydaktycznych, 30 pkt. ECTS

Zajęcia będą odbywać się od października do czerwca w ramach dziewięciu zjazdów  (sobota-niedziela, jeden zjazd w miesiącu). 

 

26-27 października 2024 – zajęcia stacjonarne

23-24 listopada 2024 – zajęcia zdalne

14-15 grudnia 2024 – zajęcia stacjonarne

25-26 stycznia 2025 – zajęcia zdalne

22-23 lutego 2025 – zajęcia stacjonarne

29-30 marca 2025 – zajęcia zdalne

26-27 kwietnia 2025 – zajęcia stacjonarne

24-25 maja 2025 – zajęcia zdalne

14-15 czerwca 2025 – zajęcia stacjonarne

*Organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie w czasie trwania roku akademickiego

 


 

Regulamin studiów podyplomowych wraz z późniejszymi zmianami

 

Przedmioty:

 1. Aspekty prawne i marketing suplementów i żywności wzbogaconej ćwiczenia
 2. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach układu sercowo – naczyniowego
 3. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach endokrynnych
 4. Suplementy diety w schorzeniach dermatologicznych
 5. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach metabolicznych
 6. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach odporności
 7. Suplementacja w różnych okresach życia
 8. Chemoprewencja
 9. Suplementy diety oraz żywność wzbogacona w zaburzeniach układu nerwowo – mięśniowego

 

Plan studiów podyplomowych

Kadra prowadząca zajęcia

 


 

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił m.in.:

 • krytycznie zweryfikować informacje zawarte na opakowaniach suplementów diety i żywności wzbogaconej
 • określić skuteczność i bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej
 • efektywnie wdrożyć strategię postępowania profilaktycznego w przypadku wybranych schorzeń
 • rozwiązać problem potencjalnych interakcji suplement diety – lek
 • przekazywać informacje dotyczące suplementacji diety i jej skuteczności w oparciu o EBM
 • zaplanować odpowiednią suplementację diety względem wieku pacjenta i jego ograniczeń żywieniowych
 • przekazywać precyzyjne informacje pacjentowi i jego opiekunom na temat właściwego stosowania suplementów diety i ryzyka ich interakcji z lekami
 • personalizować proces wyboru suplementów diety i żywności wzbogaconej
 • upowszechniać wzorce właściwego odżywiania oraz suplementacji, podejmować działania profilaktyczne niwelujące deficyt składników odżywczych

 


Forma zaliczenia:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzaminu końcowego.
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025: 6000 zł

 

Możliwość dofinansowania kształcenia podyplomowego

 

Kontakt:

mgr Ewa Kozieł – e.koziel@uj.edu.pl

tel. 12 62-05-758

                    

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  
   •