Farmakologia

Informacje ogólne

Konsultant wojewódzki ds. Farmakologii:  brak Konsultanta w dziedzinie Farmakologii

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Koszt specjalizacji: zgodnie z umową

Egzamin Państwowy (PESF) – informacje

——————————————————————————————————————

*Wykaz piśmiennictwa obowiązujący farmaceutów realizujących kształcenie  specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego  w dziedzinie FARMAKOLOGII 2024 – farmakologia farmaceuci

*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas wykładów prowadzonych zdalnie (e – wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych prowadzonych przez Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i  Ośrodkowi ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM jest zabronione.