Harmonogram

Staż – Neuropsychofarmakologia
Grupa I –  Nazwiska od B-K –  7-11.03.2022 r.
Grupa II – Nazwiska od R-Ż – 14-18.03.2022 r.
Kurs Współczesna anybiotykoterapia i chemioterapia  23-24.04.2022 r. cz.1 (sala seminaryjna 107), 21-22.05.2022 r. cz.2 (sala językowa 2)
Staż – Terapia monitorowana stężeniem leku w płynach ustrojowych 
Grupa I – Nazwiska od B-K – 6-15.06.2022 r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli  – 8 dni)
Grupa II – Nazwiska od R-Ż – 20-29.06.2022 r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli  – 8 dni)


KOMUNIKAT

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO Z PAŃSTWA JEST BIEŻĄCE PROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ KARTY SPECJALIZACJI WRAZ Z KIEROWNIKIEM SPECJALIZACJI TJ. POTWIERDZENIE DATY ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI,  UZUPEŁNIANIE ZALICZONYCH KURSÓW, STAŻY ORAZ POTWIERDZANIE  PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI ZALICZENIA DANEGO ROKU (W CIĄGU 14 DNI). PROSIMY O UPORZĄDKOWANIE SWOICH KART.