Dla Farmaceutów

ANKIETA w zakresie preferencji kształcenia podyplomowego dla farmaceutów

Informacje ogólne

Kształcenie farmaceutów realizowane jest zgodnie z art. 77.1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zwodzie farmaceuty który stanowi, iż „farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń,
2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem”.

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmacuty.

 

Rejestracja

Kursy/warsztaty stacjonarne 2024

Farmakokinetyka kliniczna – od teorii do praktyki 8 pkt. eduk. 27.01.2024

Przegląd lekowy dla chorego przewlekle 10 pkt. eduk. 28.01.2024

Komunikacja interpersonalna w realizacji opieki farmaceutycznej w aptece 16 pkt. eduk. 2-3.03.2024

Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie. Działanie niepożądane leków 8 pkt. eduk. 9.03.2024 (online)

Usługi farmaceutyczne w aptece, analiza możliwości i potrzeb 8 pkt. eduk. 23.03.2024

Plan opieki farmaceutycznej, plan edukacji – indywidualna praca z pacjentem przewlekle chorym i dokumentowanie procesu opieki farmaceutycznej 8 pkt. eduk. 24.03.2024 

Opieka farmaceutyczna oparta na dowodach 8 pkt. eduk. 13.04.2024

Problemy lekowe. Klasyfikacja, interwencja, szczególne grupy pacjentów 8 pkt. eduk. 14.04.2024

Edukacja w opiece farmaceutycznej  8 pkt. eduk. 11.05.2024

Pomoc w samodzielnym doborze leków przez pacjentów.  Weryfikacja diagnozy i wskazań. Ocena ryzyka stosowania leków OTC
8 pkt. eduk. 12.05.2024

Modyfikowanie zachowań zdrowotnych pacjentów – profilaktyka i promocja zdrowia 8 pkt. eduk. 08.06.2024

Przegląd lekowy dla chorego przewlekle 8 pkt. eduk. 09.06.2024

Przegląd lekowy dla chorego przewlekle 10 pkt. eduk. 28.09.2024

Informacja o leku w praktyce farmaceuty szpitalnego i klinicznego

Farmakokinetyka kliniczna – od teorii do praktyki

Interakcje leków z pożywieniem – aspekty kliniczne

Aktualne możliwości farmakoterapii chorób onkologicznych

Farmakoterapia bólu i interakcje leków przeciwbólowych

Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią

Istotne interakcje i działanie niepożądane leków – na co należy zwrócić uwagę w trakcie przeglądu lekowego


 WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

 

Archiwum: KURSY 2023

 

REGULAMIN
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Nr konta: PEKAO S.A. 79 1240 6292 1111 0011 1102 7283

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:   
imię i nazwisko osób,  za które jest dokonywana płatność oraz tytuł kursu/warsztatu

Kontakt: mgr Katarzyna Stanowska, pok. 120, e-mail: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl Tel. (12) 62 05 420

Zachęcamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie http://www.oia.krakow.pl

 

Rejestracja