Dla Farmaceutów

ANKIETA w zakresie preferencji kształcenia podyplomowego dla farmaceutów

Informacje ogólne

Kształcenie farmaceutów realizowane jest zgodnie z art. 77.1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zwodzie farmaceuty który stanowi, iż “farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń,
2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem”.

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmacuty.

NOWOŚĆ!

POSTĘPY W TECHNOLOGII LEKÓW RECEPTUROWYCH 26.11.2022 r. Liczba punktów edukacyjnych: 10

ZAPROSZENIE  
PROGRAM

CHOROBY POLEKOWE – ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE I LECZENIE 3.12.2022 R. (Kurs bezpłatny). Liczba punktów edukacyjnych: 8

ZAPROSZENIE
PROGRAM

Rejestracja

 

Kursy/warsztaty stacjonarne (Wydział Farmaceutyczny ul. Medyczna 9)  

NUTRACEUTYKI, SUPLEMENTY DIETY I WITAMINY – DATA KURSU: 05.02.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 7

PODSTAWY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ – WARSZTATY – DATA WARSZTATÓW: 26-27.02.2022 r. (sobota-niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 15

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB SERCA – DATA KURSU: 05.03.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 8

FARMAKOTERAPIA STANÓW SPASTYCZNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO – DATA KURSU: 06.03.2022 r. (niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 8

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W ASTMIE OSKRZELOWEJ I PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBIE PŁUC (POChP) – WARSZTATY – DATA WARSZTATÓW: 12.03.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

PODSTAWY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ – PRZEGLĄD LEKOWY DLA CHOREGO PRZEWLEKLE – WARSZTATY
DATA WARSZTATÓW: 13.03.2022 r. (niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 10

FARMAKOTERAPIA BÓLU– DATA KURSU: 19.03.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 8

NOWE ROZWIĄZANIA W TECHNOLOGII POSTACI LEKU – DATA KURSU: 14-15.05.2022 r. (sobota-niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 16

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB NACZYŃ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO – DATA KURSU: 28.05.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 8

POSTĘPY W ZAKRESIE LEKU ROŚLINNEGO – DATA KURSU: 11.06.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW STOSUJĄCYCH LEKI WZIEWNE – WARSZTATY
DATA WARSZTATÓW: 25.06.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 4

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII WYBRANYCH CHORÓB SKÓRY – DATA KURSU: 02-03.07. 2022 r. (sobota-niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 12 TERMIN ODWOŁANY  – ZMIANA NA: 24-25.09.2022 R. (zapisy: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl)

CUKRZYCA JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY – DATA KURSU: 17.09.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM –  WARSZTATY
DATA WARSZTATÓW: 24.09.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY – WARSZTATY – 
DATA WARSZTATÓW: 25.09.2022 r. (niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 4

SUPLEMENTY DIETY A PRODUKTY LECZNICZE WYBRANE ASPEKTY FARMAKOLOGICZNE I PRAWNE –
DATA KURSU: 05.11.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

INTERAKCJE LEKÓW ROŚLINNYCH – DATA KURSU: 26.11.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 7

CHOROBY POLEKOWE – ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE I LECZENIE – DATA KURSU: 03.12.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 8

 

Kursy on-line: 

NUTRACEUTYKI, SUPLEMENTY DIETY I WITAMINY  – DATA KURSU: 06.02.2022 r. (niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 7

FARMAKOTERAPIA STANÓW SPASTYCZNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO – DATA KURSU: 12.02.2022 r. (sobota)
Liczba punktów edukacyjnych: 8

CUKRZYCA JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY  – DATA KURSU: 26.02.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

POSTĘPY W ZAKRESIE LEKU ROŚLINNEGO –  DATA KURSU: 23.04.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 10

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB SERCA  – DATA KURSU:  04.06.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 8

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB NACZYŃ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO – 
DATA KURSU: 05.06.2022 r. (niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 8

FARMAKOTERAPIA BÓLU –  DATA KURSU: 08.10.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 8

SUPLEMENTY DIETY A PRODUKTY LECZNICZE WYBRANE ASPEKTY FARMAKOLOGICZNE I PRAWNE –  DATA KURSU: 06.11.2022 r. (niedziela) Liczba punktów edukacyjnych: 10

INTERAKCJE LEKÓW ROŚLINNYCH –  DATA KURSU: 10.12.2022 r. (sobota) Liczba punktów edukacyjnych: 7

REGULAMIN

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Nr konta: PEKAO S.A. 79 1240 6292 1111 0011 1102 7283

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:   
imię i nazwisko osób,  za które jest dokonywana płatność oraz tytuł kursu/warsztatu

Pracownicy:
mgr Katarzyna Stanowska, pok. 120, e-mail: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Rzeszutek-Sarama, pok. 120, e-mail: malgorzata.rzeszutek-sarama@uj.edu.pl
Tel. (12) 62 05 420

Zachęcamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie http://www.oia.krakow.pl

 

Rejestracja