Dla Farmaceutów

ANKIETA w zakresie preferencji kształcenia podyplomowego dla farmaceutów

Informacje ogólne

Kształcenie farmaceutów realizowane jest zgodnie z art. 77.1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zwodzie farmaceuty który stanowi, iż „farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń,
2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem”.

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmacuty.

 

Rejestracja

Kursy on-line

Suplementy diety w świetle evidence-based medicine 10 pkt. eduk. 14.01.2023

Interakcje leków z pożywieniem – aspekty kliniczne 10 pkt. eduk. 21.01.2023

Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego – choroby neurodegeneracyjne i psychiczne 8 pkt. eduk. 11.03.2023

Postępy w farmakoterapii chorób naczyń ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego 8 pkt. eduk. 15.04.2023

Postępy w farmakoterapii chorób serca i chorób metabolicznych 10 pkt. eduk. 20.05.2023

Postępy w zakresie leku roślinnego 8 pkt. eduk. 10.06.2023

Znaczenie grzybów jadalnych/medycznych w diecie i profilaktyce chorób oraz ich zastosowanie w preparatach dostępnych w aptekach 10 pkt. eduk. 16.09.2023 (zapisy tymczasowo na adres: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl)

Farmakoterapia bólu 8 pkt. eduk. 7.10.2023

Żywienie i suplementacja a zdrowie reprodukcyjne 10 pkt. eduk. 14.10.2023

Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie 8 pkt. eduk. 2.12.2023

Interakcje leków roślinnych 8 pkt. eduk. 9.12.2023

 

Kursy stacjonarne – warsztaty

Podstawy opieki farmaceutycznej – przegląd lekowy dla chorego przewlekle 10 pkt. eduk. 14.01.2023

Opieka farmaceutyczna dla pacjentów stosujących leki wziewne 4 pkt. eduk.  25.03.2023

Farmakokinetyka kliniczna – od teorii do praktyki 8 pkt. eduk. 1.04.2023 r.

Farmacja kliniczna w pigułce – jak zacząć aktywność kliniczną w swoim szpitalu 8 pkt. eduk. 22.04.2023

Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym 10 pkt. eduk. 09.09.2023

Podstawy opieki farmaceutycznej – przegląd lekowy dla chorego przewlekle 10 pkt. eduk. 23.09.2023 (zapisy tymczasowo na adres katarzyna.stanowska@uj.edu.pl)

Postępy w technologii leków recepturowych  – warsztaty praktyczne 10 pkt. eduk. 30.09.2023

Biofarmacja i farmakokinetyka 10 pkt. eduk. 18.11.2023

 

OFERTA SZKOLEŃ  2023 PLAKAT DO POBRANIA

 

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów w przygotowaniu

 

REGULAMIN
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Nr konta: PEKAO S.A. 79 1240 6292 1111 0011 1102 7283

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:   
imię i nazwisko osób,  za które jest dokonywana płatność oraz tytuł kursu/warsztatu

Pracownicy:
mgr Katarzyna Stanowska, pok. 120, e-mail: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Rzeszutek-Sarama, pok. 120, e-mail: malgorzata.rzeszutek-sarama@uj.edu.pl
Tel. (12) 62 05 420

Zachęcamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie http://www.oia.krakow.pl

 

Rejestracja