Farmacja szpitalna

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka kształcąca: Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

Konsultant krajowy  ds. farmacji szpitalnej: dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło
Konsultant wojewódzki ds. farmacji szpitalnej:  mgr farm. Piotr Tomczyk

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Program specjalizacji:   https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/011-Farmacja_szpitalna-podstawowy-2018.pdf

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu farmacji szpitalnej  można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46 (dla programu 2004)

Egzamin Państwowy (PESF)- INFORMACJE

————————————————————————————————————————

*Wykaz piśmiennictwa obowiązujący farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie FARMACJI SZPITALNEJ 2021 – farmacja szpitalna 2021 farmaceuci

*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas prowadzonych wykładów  służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych, prowadzonych przez Ośrodek ds. kształcenie podyplomowego na WF UJ CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i Ośrodkowi ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM jest zabronione.

————————————————————————————————————————