Farmacja szpitalna

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka kształcąca: Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJ CM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

 


 

Konsultant krajowy  ds. farmacji szpitalnej: dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło

Konsultant wojewódzki ds. farmacji szpitalnej:  mgr farm. Piotr Tomczyk

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Program specjalizacji:   https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/011-Farmacja_szpitalna-podstawowy-2018.pdf

————————————————————————————————————————

*Wykaz piśmiennictwa obowiązujący farmaceutów realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie FARMACJI SZPITALNEJ 2021 – farmacja szpitalna 2021 farmaceuci

*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas prowadzonych wykładów służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych, prowadzonych przez  SKP WF UJCM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i SKP WF UJCM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i SKP WF UJCM jest zabronione.

————————————————————————————————————————

Informacje dla specjalizujących wg. programu z 2004 r.

Plan kształcenia

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu farmacji szpitalnej  można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46

Aneks do karty specjalizacyjnej: Zmiany dotyczące miejsca odbywania stażu podstawowego czy nazwiska powinny być niezwłocznie zgłaszane do Studium Kształcenia Podyplomowego w celu aneksowania karty specjalizacyjnej:

  1. w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podstawowego prosimy dostarczyć kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
  2. w przypadku zmiany nazwiska kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego

Egzamin Państwowy:  Dokumenty do Egzaminu Państwowego należy składać do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – mgr Katarzyna Surówka  Tel. (12) 392 14 93
http://www.malopolska.uw.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/farmaceuci/panstwowy-egzamin-specjalizacyjny-farmaceutow