Osoba Wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

Informacje ogólne:

Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ

Czas trwania: dwa semestry

Rozpoczęcie zajęć:  19 października 2024 r

Terminy zjazdów w I semestrze: zostaną podane w późniejszym terminie

Liczba godzin: 155 (plan studiów znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania)

Limit przyjęć: minimum 25 osób, maksimum: 80 osób

Miejsce zajęć: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków

Tryb zajęć: Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów – zdalnie i stacjonarnie

Opłata: 6700,00 PLN (wpłata w dwóch ratach; po 3350,00 PLN za semestr)

Słuchacze otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Opis: Celem kształcenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Studia adresowane dla osób posiadających dyplom jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia na kierunku, w którym przynajmniej 50% efektów uczenia się realizowanych jest w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych lub weterynaryjnych.