Szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów


Mikrobiologia medyczna
Genetyka medyczna
Transfuzjologia medyczna
Diagnostyka medyczna