Farmacja kliniczna

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka kształcąca: Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJ CM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

 

 

Konsultant krajowy  ds. farmacji klinicznej: Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Konsultant wojewódzki ds. farmacji klinicznej:  

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/017-Farmacja_kliniczna-podstawowy-2018.pdf


*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas prowadzonych wykładów  służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych, prowadzonych przez  SKP WF UJCM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i SKP WF UJCM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i SKP WF UJCM jest zabronione.

————————————————————————————————————————-