Farmacja kliniczna

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka kształcąca: Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

Konsultant krajowy  ds. farmacji klinicznej: Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Konsultant wojewódzki ds. farmacji klinicznej:  

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/017-Farmacja_kliniczna-podstawowy-2018.pdf

Egzamin Państwowy (PESF) – INFORMACJE


*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas prowadzonych wykładów  służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych, prowadzonych przez Ośrodek ds. kształcenie podyplomowego na WF UJ CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i Ośrodkowi ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM jest zabronione.

————————————————————————————————————————-