Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Informacje ogólne

Pełnomocnik Prorektora CM ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
telefon do jednostki: 12 433 28 65
e-mail: bogdan.solnica@uj.edu.pl

Konsultant Wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej:
Prof. dr hab. Przemysław Tomasik
Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Wielicka 265; 30-663 Kraków
tel/fax. (12) 6580681; tel. (12) 6582011 w. 1391, p.tomasik@uj.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 4 lata

Koszt specjalizacji: ZGODNIE Z UMOWĄ

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podstawowego (program 2005)

Informujemy że na czas trwania staży kierunkowych na terenie Szpitali, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW. Druk do pobrania – oświadczenie

WYKAZ PIŚMIENNICTWA DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Egzamin Państwowy (PESDL) – informacje

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas wykładów prowadzonych zdalnie (e – wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych prowadzonych przez Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i  Ośrodkowi ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM. jest zabronione.