Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Informacje ogólne

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
telefon do jednostki: 12 433 28 65
e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Konsultant Wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej:
dr hab. Przemysław Tomasik Prof. UJ
Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Wielicka 265; 30-663 Kraków
tel/fax. (12) 6580681; tel. (12) 6582011 w. 1391, p.tomasik@uj.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 4 lata

Koszt specjalizacji: ZGODNIE Z UMOWĄ

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podstawowego (program 2005)

Zaliczenie języka (zgodnie z programem specjalizacji 2005)

Informujemy że na czas trwania staży kierunkowych na terenie Szpitali, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW. Druk do pobrania – oświadczenie

WYKAZ PIŚMIENNICTWA DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Egzamin Państwowy (PESDL) – informacje

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas wykładów prowadzonych zdalnie (e – wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych prowadzonych przez Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i  Ośrodkowi ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na WF UJ CM. jest zabronione.