Historia

21.01.2008 r. Rada Wydziału Farmaceutycznego CM UJ powołała Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej. W roku akademickim 2008/2009 uruchomiono pierwszą edycję studiów.