Laboratoryjna genetyka medyczna

Informacje ogólne

Jednostka kształcąca: Ośrodek ds. kształcenia podyplmowego na WF UJCM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

 


 

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Zakład Diagnostyki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel: 12 433 28 65
e-mail: bogdan.solnica@uj.edu.pl

 

Kierownik naukowy ds. laboratoryjnej genetyki medycznej

Prof. dr hab. Iwona Wybrańska

Zakład Biochemii Klinicznej, Genetyki i Nutrigenomiki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel: 12 433 28 65
e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl

 

Konsultant Wojewódzki ds. genetyki klinicznej:
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski

Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. (12) 658 20 11, fax. (12) 658 44 46,
e-mail: miroslaw.bik-multanowski@uj.edu.pl

 

Czas trwania specjalizacji: 4 lata – (wg. programu 2018)

Koszt specjalizacji: 7 840 zł (za całą specjalizacje)  – płatne semestralnie – 980

Program specjalizacji:     https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/021-Lab_genetyka_medyczna-podstawowy-2018-1.pdf


*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas prowadzonych wykładów służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych, prowadzonych przez  SKP WF UJCM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i SKP WF UJCM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i SKP WF UJCM jest zabronione.

————————————————————————————————————————–

 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych  (dla programu 2004)

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podstawowego

Lista kierowników specjalizacji 

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu Laboratoryjnej genetyki medycznej można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46

Aneks do karty specjalizacyjnej: zmiany dotyczące miejsca odbywania stażu podstawowego czy nazwiska powinny być niezwłocznie zgłaszane do Studium Kształcenia Podyplomowego w celu aneksowania karty specjalizacyjnej:

  1. w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podstawowego prosimy dostarczyć kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
  2. w przypadku zmiany nazwiska kopię pierwszej strony karty specjalizacyjnej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego

Egzamin Państwowy:  Dokumenty do Egzaminu Państwowego należy składać do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych –  Tel. (14) 696 31 22 http://www.malopolska.uw.gov.pl