Laboratoryjna genetyka medyczna

Informacje ogólne

Jednostka kształcąca: Ośrodek ds. kształcenia podyplmowego na WF UJ CM

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel: (12) 6205420

Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel: 12 433 28 65
e-mail: bogdan.solnica@uj.edu.pl

Kierownik naukowy ds. laboratoryjnej genetyki medycznej
Prof. dr hab. Iwona Wybrańska
Zakład Biochemii Klinicznej, Genetyki i Nutrigenomiki
Katedra Biochemii Klinicznej
Wydział Lekarski
Adres: Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel: 12 433 28 65
e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl

 

Konsultant Wojewódzki ds. genetyki klinicznej:
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski

Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. (12) 658 20 11, fax. (12) 658 44 46,
e-mail: miroslaw.bik-multanowski@uj.edu.pl

Czas trwania specjalizacji: 4 lata – (wg. programu 2018)

Koszt specjalizacji: 7 840 zł (za całą specjalizacje)  – płatne semestralnie – 980

Program specjalizacji:     https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/021-Lab_genetyka_medyczna-podstawowy-2018-1.pdf


*Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas prowadzonych wykładów służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych, prowadzonych przez  Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego WF UJ CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i Ośrodkowi ds. kształcenia podyplomowego WF UJ CM, jeżeli nie wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego WF UJ CM jest zabronione.

————————————————————————————————————————–

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych  (dla programu 2004)

Zaliczenie języka: Egzaminy z języków obcych wymagane dla uzyskania specjalizacji z zakresu Laboratoryjnej genetyki medycznej można zdawać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wydziału Filologicznego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel. do sekretariatu (12) 431 02 46 (dla programu 2004)

Egzamin Państwowy (PESDL) – INFORMACJE