Historia

Studia podyplomowe Badania kliniczne produktów leczniczych zostały powołane decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz następnie decyzją Senatu UJ w roku 2010. Były to pierwsze w Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych.