Aktualności


REKRUTACJA NA SPECJALIZACJE – FARMAKOLOGIA, LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM informuje, że zostało ogłoszone postępowanie rekrutacyjne na specjalizacje w dziedzinie: Farmakologia, Laboratoryjna diagnostyka medyczna. Wniosek składamy: w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja; do  wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzasz odbyć szkolenie specjalizacyjne; za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Zapraszamy do realizacji szkolenia specjalizacyjnego w Krakowie.  

SUROWCE NATURALNE W PROFILAKTYCE I TERAPII

Od 22 kwietnia 2024 r.  ruszy rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych!  Surowce naturalne w profilaktyce i terapii pod kierownictwem Pani prof. dr hab. Bożeny Muszyńskiej. Planowy termin rozpoczęcia studiów – październik 2024. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami (ziołolecznictwo vs fitoterapia, substancja roślinne, przetwory roślinne, produkty lecznicze roślinne, surowce grzybowe, algowe, zwierzęce, balneologiczne oraz metabolity pierwotne i z nich pochodzące), regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania […]

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SKŁADNIKÓW SUPLEMENTÓW DIETY I ŻYWNOŚCI WZBOGACONEJ

Od 22 kwietnia 2024 r.  ruszy rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych! Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej pod kierownictwem Pana dr hab. n. farm. Pawła Paśko. Planowy termin rozpoczęcia studiów – październik 2024. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami (suplement diety, żywność wzbogacona, żywność funkcjonalna, nutraceutyki itp.), regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania do obrotu omawianych produktów, procedurami kontroli jakości i sposobami […]

KURS DLA FARMACEUTÓW 9.03.2024 r. MS TEAMS

MCKP CM zaprasza Farmaceutów w dniu 9.03.2024 r. na kurs pn. Choroby polekowe, zapobieganie, wykrywanie i leczenie. Działania niepożądane leków. Szkolenie odbędzie się przez Platformę MS Teams. Tel. 12 62 05 420  

NOWA OFERTA SZKOLEŃ DLA FARMACEUTÓW 2024

Już dziś zaplanuj z Nami 2024 r., rozszerz swoje kompetencje i skorzystaj z Naszych szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ ofertą szkoleń dla Farmaceutów.